Uw donatie en de fiscus

Uw gift tot 125% fiscaal aftrekbaar
Museum Buurtspoorweg is een culturele ANBI. Dit betekent dat uw gift de komende jaren nog voor 125% fiscaal aftrekbaar blijft. Volledige informatie hierover is te verkrijgen bij de belastingdienst. Wij attenderen u hierbij op de mogelijkheden.

Eenmalige of periodieke gift
Zowel eenmalige giften als ook periodieke giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor een eenmalige giften zijn er enige begrenzingen. Hierbij geldt, elk jaar opnieuw, een vrij hoge drempel en een maximumaftrek. Daarom kunnen eenmalige giften vaak niet, of slechts ten dele worden afgetrokken. Voor periodieke giften is er daarentegen geen drempel en geen maximum, waardoor er een veel ruimere mogelijkheid bestaat om uw donatie op te voeren als aftrekpost.

Rekenvoorbeeld
Voor periodieke schenkingen geldt geen drempel en deze zijn voor 125% aftrekbaar. Zo kost bijvoorbeeld een periodieke gift van € 100,- bij een marginaal tarief van 37,35% slechts € 53,31 na belasting aftrek. Maar u kunt dat belastingvoordeel natuurlijk ook aan de Museum Buurtspoorweg doorgeven. Dus als u €100,- netto wilt schenken, dan kunt u feitelijk € 187,57 overmaken: bijna het dubbele.

Valt u in de hoogste schijf (49,50%), dan kost een schenking van € 262,30 u slechts € 100,- per jaar. Dus kunt u meer dan tweeëneenhalf maal zoveel overmaken.

Voor de details van de regeling verwijzen wij u graag naar de specifieke info op de website van de belastingdienst.