Tijdlijn Rijtuig NS C1820

1901 Dit rijtuig is gebouwd bij Beijnes in Haarlem en werd als BC 104 door de NCS (Nederlands Centraal Spoorwegmaatschappij) in dienst gesteld. Dit rijtuig is de laatst bestaande uit een serie van vijf stuks.

1903 In het begin was er een 2e klas onderdeel, wat echter snel werd omgebouwd in een 3e klas, als NCS C133. In deze tijd verdween ook de blank gelakte buitenkant, welke groen werd geschilderd.

1924 Het rijtuig werd omgenummerd naar NS C1820, later werd de houten buitenkant vervangen door metalen platen.

1953 Het rijtuig beleefd zijn laatste rit in de omgeving Haarlem. Hierna heeft het rijtuig dienst gedaan als slaapvertrek voor het schippersinternaat te Vreeswijk.

1989 KOMST NAAR DE MBS: Het rijtuig is door de MBS gered van de ondergang en werd gestald in de loods in Boekelo.

2017 Na inventarisatie is in augustus 2017 besloten om het rijtuig te gaan herstellen, een traject van jaren. Er kon gestart worden na een gift van mensen uit de ploeg, die er nog steeds elke donderdag aan werkt in de werkplaats te Haaksbergen. Er is inmiddels genoeg eikenhout aangeschaft om de constructie van het rijtuig te vernieuwen.

2023 Het is precies 70 jaar geleden dat dit rijtuig buiten dienst werd gesteld. Inmiddels verloopt de restauratie voorspoedig en kan weer worden opgebouwd. Het houten frame is volledig vernieuwd en stap voor stap wordt het originele rijtuig weer zichtbaar. Er is echter nog heel veel werk te verzetten. Alle hulp hierbij is meer dan welkom.

WILT U HELPEN?
Wij kunnen uw steun goed gebruiken, om de restauratie succesvol af te kunnen ronden. Uw bijdrage als gift of donatie aan de MBS op rekening NL09 INGB 0001 4185 80 t.n.v. Museum Buurtspoorweg Haaksbergen onder vermelding van Rijtuig 42, wordt dan ook zeer gewaardeerd.

TERUG