qr-6_Schaddenspoor

Schaddenspoor

qr-6 Afb. 11 TwekkeloDe GOLS-lijnen hadden de bijnaam “Schaddenspoor”. “Schadden” is de Twentse benaming voor heide plaggen. Over het ontstaan van deze bijnaam bestaan verschillende verklaringen.

 

 

 

 

 

Volgens het ene verhaal was schaddenspoor het een spottende benaming. Dhr. Jan van Heek schreef in 1936 in zijn boek “Herinneringen”: “De lijnen liepen door de vergeten en stillen Achterhoek en door den groote heidevelden, waar door de boeren schadden (heideplaggen) werden gestoken als brandstof en mestvorming. Eenige twijfel over het welslagen der (spoorweg)onderneming was daarom gerecht-vaardigd”. In diverse publicaties is te lezen dat het locpersoneel de schadden zou gebruiken om weer nieuw leven in een dood vuur te krijgen. Ook zouden schadden gebruiken om op de kolenvoorraad te besparen. Waarschijnlijk een sterk verhaal aangezien natte turf nauwelijks brandt en gedroogde turf veel minder warmte geeft dan een kolenvuur. Een mogelijke derde verklaring zou kunnen zijn dat de naam verwijst naar de heidevelden waar het spoor doorheen liep. In de Hengelosche Courant uit 1936 is te lezen dat: “…de naam was al bij de aanleg in de wereld gekomen. Het spoortje liep buiten Hengelo de hei op”. Deze laatste verklaring komt overeen met namen als Wadlopers en Veenexpress. Bijnamen van dieseltreinen die in de Noordelijke provincies hebben gereden door veengebieden en in de richting van het wad.

qr-6 Afb. 12 Halte Twekkelo aan lijn Hengelo-Boekelo