qr-5_Treinverkeer

Treinverkeer

De verschillende spoorwegmaatschappijen hadden allemaal hun eigen haltes en stations. Zo hadden de steden Hengelo, Enschede en Oldenzaal elk twee stations. Een station voor het verkeer op de hoofdlijn en een station voor het GOLS netwerk. Soms lagen deze stations wel een kilometer uit elkaar.

qr-5 Afb. 9 Links station Enschede Staatsspoor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De GOLS reed niet zelf met treinen, maar liet aan de Hollandsche Spoorwegmaatschappij (HSM) de exploitatie over. De mensen die op de Golsstations werkten waren in dienst van de HSM. Ook de locomo-tieven en de wagons en rijtuigen op de GOLSlijnen waren van de HSM. In 1884 kwam het vervoer op de lijn Winterswijk-Hengelo op gang. Per dag reden er 5 treinen per richting. Later werd de dienstregeling uitgebreid naar 7 treinen. Het goederenvervoer speelde vanaf het begin af de belangrijkste rol op de lijn van de GOLS. Er reden naast goederentreinen die alle stations aandeden ook doorgaande treinen. In 1900 reden er circa 7 per dag in elke richting. Het reizigersvervoer had toch enige omvang, zoals in onderstaande tabellen is te zien. In 1911 deed Boekelo niet veel onder aan Haaksbergen totaal aantal reizigers. De jaren daarna betrof het nog een derde deel. Boekelo deed het zeer goed op het gebied van goederenvervoer. In 1934 (crisistijd) het 12-voudige van 1911 en vier keer zo veel dan Haaksbergen.

 

Haaksbergen

Boekelo

  Personen Goederen (ton) Personen Goederen (ton)
191119231934 442404186728162 427641726930741 406321946112254 1814957269123281

qr-5 Afb. 10 Station Hengelo rond 1900