qr-3_Jan Willink

GOLS

De Museum Buurtspoorweg spoorlijn is een restant van het GOLS net. Deze Geldersch Overijsselsch Lokaal Spoorweg ziet u op de kaart afgebeeld. Het netwerk werd opgericht in 1880. Verschillende textielfabrikanten onder leiding van Jan Willink (foto) uit Winterswijk financierden de aanleg.

qr-3 Afb. 5 Jan Willink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lokaalspoorwegwet van 1878 maakte een goedkopere aanleg van spoorwegen mogelijk doordat een aantal bepalingen niet van toepassing waren. De snelheid mocht niet hoger zijn dan 30 km per uur en de spoorconstructie kon lichter worden uitgevoerd. Een duur seinstelsel zoals op hoofdlijnen was niet nodig; alleen de stations werden beveiligd. Deze goedkopere spoorlijnen boden de kans voor extra routes te maken ter ontsluiting van (de industriën op het) platteland.  Daarom staken een aantal textielfabrikanten de koppen bij elkaar en onder leiding van Jan Willink werd in 1880 de Geldersch-Overijsselsche-Lokaalspoorweg-Maatschappij (GOLS) opgericht. Het netwerk begon in Winterswijk, waar in die tijd de kolen uit Duitsland (Ruhrgebied) werden aangevoerd. Steenkolen waren van groot belang voor de industrie.

qr-3 Afb. 6 Een lange kolentrein in station Winterswijk