qr-2_Industriële revolutie

Industriële revolutie [foto fabriekscomplex Ten Cate Nijverdal; Hellendoorn]

In Twente en de Achterhoek veranderde in de 19e eeuw de textielfabricage van huisindustrie bij de boeren tot fabrieksindustrie. Hiermee veranderde de hele textielhandel. De fabricage concentreerde zich in grote steden en het vereiste een beter vervoer van arbeiders en producten. De trein werd een geschikt vervoermiddel en de spoorwegen ontwikkelden zich.

qr-2 Afb. 3 Aan het werk bij Van Heek in EnschedeIn Twente in de Achterhoek, maar ook bij onze oosterburen ontwikkelde zich in het midden van de 19de eeuw snel de textielindustrie. Door de afscheiding van België uit de Republiek der Nederlanden, was er in Nederland een behoefte aan een eigen textielindustrie, die voorheen in België was geconcentreerd. De komst van deze industrietak was van groot belang voor de ontwikkeling van Twente en de Achterhoek. Veel mensen gingen in de fabrieken werken. Arbeiders en boeren van het platteland en dorpen reisden naar de steden waar meestal de fabrieken stonden. Grote hoeveelheden katoen en andere grondstoffen moesten worden aangevoerd en kant-en-klare textielproducten afgevoerd. Door de mechanisering van deze industrie ontstond een grote behoefte aan steenkolen om de stoomketels, die de machines aandreven, te voeden. Doordat de wegen nog grotendeels onverhard waren en de (vracht)auto nog uitgevonden moest worden, waren de kolen zeer moeizaam bij de fabrieken te krijgen.

qr-2 Afb. 4 Zelfs over goede zandpaden