bord Stoomcilinder

Omzetting van stoomdruk in beweging

De stoomcilinder die hier ligt was ooit gemonteerd op de stoomlocomotief Kikker. De Kikker heeft, zoals de meeste stoomlocomotieven, twee cilinders. In de cilinders wordt de stoomdruk omgezet in een heen-en-weer-gaande beweging, de ‘motor’ van de stoomlocomotief. De mechaniek tussen de cilinder en de wielen van de locomotief zorgt ervoor,
dat de heen-en-weer gaande beweging van de cilinder wordt omgezet in een draaiende beweging van de wielen.

In de stoomdom van de stoomketel zit de regulateur. Hiermee wordt geregeld hoeveel stoom er naar de cilinders
kan stromen. Boven de cilinder zit de stoomschuif. Via deze schuif stroomt de stoom naar de eigenlijke cilinder.
De schuiven hebben een hele belangrijke functie. Hiermee kan worden gekozen voor de rijrichting: achteruit of vooruit. Hij zorgt er ook voor dat de stoom afwisselend aan de ene en aan de andere kant van de zuiger wordt toegelaten, waardoor de heen-en-weer gaande beweging ontstaat. Daarnaast regelt de stoomschuif hoe lang er verse stoom uit de ketel de cilinder in kan stromen. Daarna wordt de opening naar de cilinder gesloten en kan de stoom alleen maar uitzetten naar omgevingsdruk. Hierdoor wordt de zuiger in de cilinder weggedrukt en komt de locomotief in beweging. Nadat de stoom in de cilinder is gebruikt, stroomt ze via een andere opening in de schuiven naar de rookkast en via
de schoorsteen naar buiten.

Met al zijn stoomkanalen was het cilinderblok met stoomschuif en cilinder een van de moeilijkste onderdelen om te gieten.