Doelstelling

Hoofddoelstelling Museum Buurtspoorweg

De belangrijkste doelstelling is het tot stand brengen en in stand houden van een historisch spoorwegbedrijf en spoorwegmuseum, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de Lokaalspoorwegen in Nederland.

De stichting streeft dit doel na door het verwerven, in standhouden en exploiteren dan wel tentoonstellen van:

  • Historisch spoorwegmaterieel
  • Spoorlijn en voor exploitatie daarvan met historisch materieel
  • Historische voorwerpen met betrekking tot spoorwegen
  • Hieraan in de ruimste zin verwante voorwerpen, en alle andere activiteiten die daarmee in de ruimste zin daarmee verband houden

Nevendoelstelling Museum Buurtspoorweg

De neven doelstelling is het hebben van aandacht voor de geschiedenis van de Lokaalspoorwegen in Nederland en met name het grensgebied tussen Oost Nederland en Duitsland.

Kort gezegd: “In de kern van de vroegere textielregio bewaart de Museum Buurtspoorweg een authentiek deel van het vroegere G.O.L.S. netwerk”.

 

doelstelling