Museum Buurtspoorweg zoekt bestuursleden

Vacature: Bestuurslid Stichting Museum Buurtspoorweg

Bij Museum Buurtspoorweg ruik, proef, hoor, zie en voel je het verleden van Twente. Hier zie je historische rijtuigen en locomotieven van dichtbij en prikt de geur van verbrande kolen in je neusgaten. Je voelt de bekleding van de originele rijtuigen en het prachtige houtsnijwerk uit het begin van de vorige eeuw onder je vingers. De wind waait door je haar wanneer je door een van de vele open raampjes het Twentse landschap aan je voorbij ziet glijden. (Groot)ouders met kinderen, geliefden, familie, vrienden: in Museum Buurtspoorweg ervaren onze bezoekers met al hun zintuigen waar ze vandaan komen en hoe hun thuishaven zich heeft kunnen ontwikkelen tot de regio die het nu is.

Met 7 kilometer spoor, gebouwen, installaties en zo’n 80 historische spoorwegvoertuigen op eigen grond tussen Haaksbergen en Boekelo kan Museum Buurtspoorweg met recht het grootste museum van Oost-Nederland worden genoemd. De organisatie, opgericht in 1967, behoort tot de belangrijkste musea van Overijssel. 150 vrijwilligers in de leeftijd 16-82 jaar werken dagelijks aan het voortbestaan van de collectie locomotieven, rijtuigen en goederenwagens die Twente op de kaart hebben gezet tijdens de IJzeren eeuw. Het museum is in transitie. In 2025 wil Museum Buurtspoorweg deze transitie hebben voltooid met als ankerpunt een geheel vernieuwd Twents museum van de IJzeren eeuw.

Om het museum te begeleiden tijdens deze transitie is het museum op zoek naar versterking van het stichtingsbestuur. Het bestuur van de stichting treedt op als werkgever en sparringpartner van de titulair directeur, houdt toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstelling, uitvoering van de visie en de continuïteit van de stichting en is tevens ambassadeur richting externe stakeholders. In 2020 is gewerkt aan het besturingsmodel van de stichting; het RvT – Bestuur model is daarbij omgevormd naar een Bestuur – Directie model. Mede als gevolg van deze verandering zoekt de stichting bestuursleden op de volgende deelgebieden:

Financieel beheer

Bestuurlijk vertegenwoordiger en verantwoordelijke voor financieel beleid, risicomanagement en toezicht op de jaarlijkse en meerjarenplanning- & control cyclus. Bestuurlijk aanspreekpunt voor private en publieke financiers en de externe accountant.

Politiek / Bestuurlijk

Bestuurlijk vertegenwoordiger richting openbaar bestuur op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Bestuurlijk aanspreekpunt voor de samenwerking met de overheid. Aanspreekpunt bij gebiedsontwikkeling in de omgeving van het museum. Ambassadeur van de stichting richting de politiek.

Cultureel ondernemerschap

Bestuurlijk vertegenwoordiger richting culturele instellingen en fondsen. Bestuurlijk aanspreekpunt voor museale ontwikkeling, cultuureducatie, marketing en fondswerving. Ambassadeur van het museum in de culturele sector.

Spoorbedrijf en veiligheid

Bestuurlijk vertegenwoordiger en verantwoordelijk voor het toezicht op de borging van spoorwegveiligheid in de bedrijfsvoering van het lokaalspoormuseum. Bestuurlijk aanspreekpunt en kennisdrager op het gebied van spoorwegveiligheid, bestuurlijk aanspreekpunt richting Inspectie leefomgeving en transport (IL&T).

Sociaal Domein

Bestuurlijk vertegenwoordiger en verantwoordelijk voor het toezicht op inclusief vrijwilligers- en personeelsbeleid. Bestuurlijk aanspreekpunt voor ontwikkelingen in het sociale domein zoals sociale werkvoorziening, dagbesteding, jeugd/ jongeren, participatiewet et cetera.

VOORWAARDEN
De functie van bestuurslid is onbezoldigd, maar met voldoening! U doneert uw inzet, kennis en ervaring aan één van de belangrijkste culturele instellingen in Oost-Nederland. Bestuursleden zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Wij maken geen onderscheid op afkomst, ras, religieuze overtuigingen, sekse, seksuele geaardheid, handicap of chronische ziekte. Het bestuur hanteert de Governance Code Cultuur als uitgangspunt voor haar handelen.

SOLLICITEREN
Heeft u interesse? Stuur dan een kort bericht met uw motivatie voor 26 februari 2021 naar martijn.thush@museumbuurtspoorweg.nl. We gaan graag een oriënterend gesprek met u aan. We zijn daarbij benieuwd naar uw motivatie, netwerk, kennis en ervaring. Voor meer informatie over Museum Buurtspoorweg zie www.museumbuurtspoorweg.nl.