Sponsors/donaties

Wilt u sponsor of donateur worden?

U wordt al vanaf € 35,- per jaar donateur van Museum Buurtspoorweg. Als donateur geniet u van een aantal extra voordelen. Zo ontvangt u een persoonlijke Donateurspas, waarmee u ons museum met een mooie korting kunt bezoeken, ongeacht het aantal keren dat u komt. Daarnaast ontvangt u automatisch 3 keer per jaar onze uitgave ‘Het Lokaalspoor’ geheel gratis thuis gestuurd én ontvangt u een uitnodiging voor onze jaarlijkse donateursdag. Tot slot is uw gift door onze ANBI status ook nog eens voor maar liefst 125% fiscaal aftrekbaar. Lees hier meer over uw donatie en de fiscus.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen door te bellen met 053 572 15 16, een mail te sturen naar info@museumbuurtspoorweg.nl of het contactformulier in te vullen.

En als u het al weet dan kunt u ook onderstaand formulier invullen.

  • Ik stort mijn bijdrage (minimum € 35,00) op rekening NL09 INGB 0001 4185 80 t.n.v. Stichting Museum Buurtspoorweg Haaksbergen, onder vermelding van: donatie 20.. (vermeld aub het betreffende kalenderjaar). Nadat wij uw donatie hebben ontvangen sturen wij u zo spoedig mogelijk de donateurskaart en de meest recente uitgave van Het Lokaalspoor. Alle vrijwilligers en medewerkers van Museum Buurtspoorweg danken u hartelijk voor uw steun.

Sponsors

De lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek werden aangelegd op het initiatief van het bedrijfsleven. Ook Museum Buurtspoorweg onderhoudt goede contacten met het bedrijfsleven in de regio. Veel bedrijven en particulieren werden sponsor en gaven ons steun op vele manieren. Deze bijdrage is soms financieel, maar vaker ook erg praktisch omdat wij een organisatie zijn met veelzijdige activiteiten en sponsoring of steun is daarom mogelijk op vele manieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan technische activiteiten of materialen, groenvoorziening, horeca, grondverzet en straatwerk, bedrijfskleding, transport, expositie inrichting, speeltoestellen, meubelstoffering, beglazing etc.

Donaties

Donaties zijn voor ons van wezenlijk belang! Wij hebben veel plannen en deze kunnen alleen gerealiseerd worden als velen hun schouders hieronder zetten. Onze vrijwilligers doen dat door met heel veel inzet ons museum letterlijk levend en tastbaar te maken. Maar er zijn ook donaties nodig in de vorm van geld, materiaal en kennis om de gewenste groei en instandhouding van de collectie te realiseren, met name door de toenemende exploitatiekosten en de zeer complexe wet- en regelgeving, die voor een spoorwegbedrijf als het onze van toepassing zijn, wordt de bedrijfsvoering steeds duurder.

Museum Buurtspoorweg is vanaf de oprichting in 1967 er in geslaagd, om zonder exploitatiesubsidie van overheden, het museum met eigen verworven donaties in stand te houden. Uniek voor een museum met zo’n omvangrijke collectie en groot aantal bezoekers. Voor nieuwe projecten zijn wij daarom altijd op zoek naar fondsen en donaties waarmee we een project kunnen realiseren!

Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Museum Buurtspoorweg is door de belastingdienst erkend als ANBI. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

U kunt ons ook helpen met materiaal en kennis

Projecten

Naast het reguliere onderhoud worden restauraties als project opgestart. Dit betekent dat voor het te restaureren object, zoals rijdend materieel, gebouwen, infrastructuur, kunstwerken etc. een plan wordt opgesteld met een beschrijving van het project en wat het moet opleveren, de uit te voeren werkzaamheden, de benodigde kennis en mensen, de benodigde middelen (materiaal en geld) en een planning. Een mooi voorbeeld van een project is de restauratie van de Wismar railbus, deze kan na een 12 jaar durende restauratie weer worden ingezet.

Geld

Voor kleine en grote projecten is altijd geld nodig. Denkt u naast het materieel en de inzet van vrijwilligers, maar eens aan de huur van speciale gereedschappen of het maken van mallen. Elke bijdrage is welkom en er staat ook iets tegenover!

Materiaal

Bij het restaureren van objecten, die vaak meer dan 100 jaar oud zijn, worden veel onderdelen in eigen beheer gefabriceerd. Hiervoor hebben we materialen nodig. Er zijn ook onderdelen die we niet zelf kunnen maken, waarvoor we leveranciers zoeken. Kortom, naast financiële bijdrages, zijn wij ook op zoek naar sponsoren die de benodigde materialen willen schenken!

Kennis

Er is veel kennis in onze organisatie aanwezig, maar we weten natuurlijk niet altijd alles zelf. Restauraties vragen regelmatig ook om specifieke kennis of kunde die we niet in huis hebben. Dit geldt overigens niet alleen op (restauratie) technisch gebied, maar kan bijvoorbeeld ook met marketing of het opleiden van medewerkers te maken hebben. Ook hierbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken!