Directeur

Museum Buurtspoorweg spant zich in voor het in stand houden en mogelijk uitbreiden van het museaal plattelands lokaalspoorwegbedrijf Haaksbergen-Boekelo en haar collectie, op basis van onderzoek naar de geschiedenis van en de betekenis voor de regio, teneinde bezoekers op toegankelijke wijze het lokaalspoorbedrijf uit vervlogen tijden te laten (her)beleven’.

Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar een Directeur (fulltime).

De directeur geeft leiding aan de organisatie, is leidinggevend aan de betaalde en vrijwillige medewerkers, is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en haar resultaten en legt daarover verantwoording af aan het bestuur. Er is sprake van intern toezicht in de vorm van een Raad van Toezicht met bovendien een Commissie van Advies aangaande de spoorwegveiligheid. Daarnaast zijn externe toezichthouders actief op gebieden als spoorwegveiligheid, stoomwezen, milieu, arbo en museumregistratie. In 2020 wordt de organisatie ingericht conform de Governance Code Cultuur. De werklocatie is Haaksbergen.

Inhoud van de functie

o Voeren van directie over de stichting, haar beleid en het beheer van haar eigendommen
o Leiding geven aan de operationele organisatie
o De organisatie extern op alle niveaus vertegenwoordigen
o Zorgen voor meerjarige, gezonde exploitatie en duurzame algehele bedrijfsvoering samen met een team van betaalde en vrijwillige krachten
o Uitbouwen van de marktpositie door middel van marketing en communicatie en de ontwikkeling van nieuwe concepten, publieksactiviteiten, samenwerkingen etc.
o Ontwikkelen en verwerven van additionele middelen, fondsen, sponsoren en subsidies
o Leiding geven aan ontwikkeling en uitvoering van meerjaren strategie en -beleid en aan verdere verdieping van het museale profiel, -identiteit en positionering

Wij zoeken een kandidaat die

o Sterke affiniteit heeft met de missie, activiteiten en cultuur van Museum Buurtspoorweg
o Oog heeft voor strategische, politieke en maatschappelijke verhoudingen en belangen
o Aantoonbaar vaardig is tot opbouwen netwerk met overheden, bedrijven en fondsen
o Goede kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën, marketing en hospitality
o Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerking, consensus en vertrouwen op alle niveaus, van politiek bestuurders tot vrijwilligers
o Visie kan vertalen in resultaatgerichtheid, medewerkers coacht en inspireert en de ambities en kwaliteiten van de medewerkers en vrijwilligers optimaal positioneert
o Een kritisch alerte houding heeft ten aanzien van kwaliteitszorg en veiligheid
o Goede Nederlandse taalvaardigheid heeft, kennis van Duits strekt tot aanbeveling
o Z.m. meerjarige ervaring heeft in het operationeel leiden van een vrijwilligersorganisatie
o Flexibel beschikbaar is en liefst woonachtig is in de regio

–> De gehele vacature leest u hier.

Procedure
Indien u belangstelling heeft voor deze functie, dan ontvangen wij graag per email uw CV en motivatiebrief uiterlijk 20 oktober 2019 op bestuur@museumbuurtspoorweg.nl De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 1 november en bij een tweede ronde in week 45 of 46. De selectiecommissie bestaat in de eerste ronde uit het stichtingsbestuur.

Meer informatie
Neemt u voor meer informatie over de functie of procedure contact op met de heer Michel Dispa, voorzitter van het bestuur van de Stichting Museum Buurtspoorweg: 06-1035-3432 of dispa62@gmail.com.