Het verhaal van diesellocomotief NS 162

De NS 162 is de laatst overgebleven NS War Department locomotief. Zij heeft zich primair bezig gehouden met het restaureren en in stand houden van deze ex WD 70033 / NS 162 als bedrijfsvaardige diesellocomotief. De lok houdt de herinnering levend aan het spoorwegbedrijf van direct na de Tweede Wereldoorlog en daarbij specifiek het rijden van goederentreinen op lokaalspoorwegen in dun bevolkte gebieden zoals die er waren in de provincies Friesland en Groningen.

De geschiedenis

Deze diesellocomotief komt uit de serie WD 29 t/m WD 48. Deze serie loks werden gebouwd door Vulcan Foundry Ltd (in opdracht van Drewry Cars) en Andrew Barclay in 1941. Oorspronkelijk waren de loks bedoeld voor rangeerwerk, vooral in munitiedepots. In 1944 werden de loks vernummerd in WD 70029 t/m WD 70048. De loks werden één op één omgenummerd, d.w.z. 38 werd 70038. Alleen de 34 werd de 70035 en de 35 werd de 70034. De reden hiervoor is niet duidelijk.

Ondertussen werd de invasie van Europa bij Normandië in Frankrijk voorbereid. Om de Geallieerde troepen te ondersteunen bij de opmars naar Duitsland, was ook spoorwegmaterieel nodig. De spoorlijnen in Frankrijk waren beschadigd en rollend materieel was of afgevoerd naar Duitsland of beschadigd. Besloten werd daarom om een aantal van deze WD-dieselloks, die eenvoudig in constructie, bediening én onderhoud waren, naar Frankrijk te sturen.

Rond 23 Juli werden de WD 70032 en WD 70033 ingeladen in een schip in Southampton. Op 26 Juli werd de WD 70032 als eerste lok op “Juno-Beach” aan land gebracht. De lok was bovenop een soort van tractoronderstel geladen die over het strand kon rijden. Vlak er achteraan kwam de WD 70033. Op “Utah-Beach” werden de WD 70030 en 70029 aan land gebracht.
De WD 70029 stond als eerste weer op de rails. De lok duwde een aantal wagens voor zich uit om schade aan de lok bij eventuele ontploffingen te beperken. Tot aan augustus 1944 reden de vier loks op de lijn naar Cherbourg. De lijn had vele scherpe bochten, dat werd zo snel mogelijk aangepast. Daarna konden grotere loks het werk overnemen en konden de WD’ers op andere plaatsen worden ingezet. Ze werden veel gebruikt bij het herstellen van bruggen. Toen de havens bevrijd waren werden op grote schaal spoorwegmaterieel overgebracht.

Via via kwamen vijf loks in Nederland ( Nijmegen) terecht. In Nederland was op spoorweggebied veel vernield of naar het Oosten afgevoerd. Werkend materieel kon men in Nederland goed gebruiken en dus bleven de loks achter. De WD 70033, nu bekend onder NS 162, is dankzij Stichting 162 compleet gerestaureerd en weer rijvaardig gemaakt. Daarmee is een bijzonder stuk spoorweggeschiedenis levend gehouden. Met Stichting 162 heeft MBS een bruikleenovereenkomst gesloten en MBS is blij dat deze bijzondere lok de komende tijd als aanvulling op de huidige collectie gezien mag worden.

Foto: Stichting 162