Stichting 162 vindt onderdak bij MBS

Bestuur en medewerkers van de Stichting 162 en de Stichting Museum Buurtspoorweg (MBS) zijn verheugd over het besluit per 1 juni 2018 een vergaande samenwerking aan te gaan. In eerste instantie zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld waarin onder meer bruikleen van het materieel en de positie van de medewerkers worden geregeld. Het uiteindelijke doel is om de Stichting 162 op een nader te bepalen datum op te laten gaan in MBS.

Stichting 162
De Stichting 162 zet zich net als Museum Buurtspoorweg in voor het behoud van historisch rail materiaal. Zij is een verzelfstandiging van de STIBANS werkgroep 162. In 2009 is STIBANS samengegaan met het Nederlands Spoorweg Museum in Utrecht, waarbij o.a. een locomotief en goederenwagen niet mee konden verhuizen. Deze locomotief NS 162 en de goederenwagen CHAW zijn echter waardige representanten van de wederopbouw op spoorweggebied voor Nederland en dus belangrijk voor het behoud van een stuk historisch en cultureel erfgoed. Om dit te kunnen behouden is Stichting 162 zelfstandig verder gegaan.

Waardevolle kennis en ervaring
Het bestuur van de Stichting 162 is tot het inzicht gekomen, dat op termijn geen sprake is van zelfstandige levensvatbaarheid. Daarom zal de Stichting 162 opgaan in de MBS. De medewerkers van de Stichting 162 brengen uitgebreide en voor de MBS waardevolle kennis en ervaring mee, met name op het gebied van de techniek van verbrandingsmotoren.

Behoud van een bijzondere collectie
Binnen afzienbare termijn zal de kleine maar bijzondere collectie van de Stichting 162 naar Twente worden overgebracht. Het spoorwegmaterieel van de Stichting 162 is afkomstig uit begin jaren 40. Het heeft na het gebruik tijdens de bevrijding van Europa vanaf de tweede helft van de jaren 40, een periode waaruit weinig materieel bewaard is, een rol gespeeld in het regionale goederenvervoer bij de Nederlandsche Spoorwegen. Diesellocomotief NS 162 en 2 gesloten goederenwagens zijn daarmee een waardevolle aanvulling op de collectie lokaalspoormaterieel van de MBS. Voordat de Stichting 162 opgaat in de MBS, zal men onder eigen beheer het zogenoemde USATC-goederenwagenproject afronden, zodat uiteindelijk ook een compleet gerestaureerde wagen kan worden overgedragen.